Hoofdcontent

Beoordelingscriteria

De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd zijn:

  • In welke mate dragen de activiteiten/het project duurzaam/structureel bij aan de doelstellingen/ambities van het ‘Kracht van Sport’ akkoord?
  • In hoeverre is er sprake van borging van de activiteit/het project en de te behalen doelstellingen na afloop van de periode waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd (ook financieel)?
  • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?
  • Hoe groot is de eigen inzet en/of (financiële) bijdrage van de aanvrager?
  • Komt het initiatief ten goede van Krimpenerwaard en/of zijn inwoners?
  • Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet- en regelgeving?
  • Doorkruist het initiatief geen bestaande projecten of activiteiten?
  • Indien het een al bestaand project of activiteit betreft is het dan een aanvulling, verbreding, doorontwikkeling of innovatie?